Page 7 - 105年消防白皮書
P. 7

圖4-12-3     6輪救災越野車...........................................................................115


          圖4-12-4     水上摩托車 ................................................................................115


          圖4-12-5     生命偵測雷達.............................................................................115


          圖4-12-6     聲納生命探測器.........................................................................115

          圖4-12-7     光纖影音生命探測器.................................................................115


          圖4-12-8     油壓破壞器材.............................................................................115


          圖4-12-9     搜救用水下無人載具.................................................................116


          圖4-12-10    紅外線熱影像偵測系統.............................................................116

          圖4-12-11    特種搜救隊91年6月25日至104年12月31日勤務成效比例


                  圖.................................................................................................117


          圖4-12-12    災區現場簡報作業.....................................................................119


          圖4-12-13    災區現場任務分配.....................................................................119

          圖4-12-14    使用生命探測器搜尋受困人員.................................................119


          圖4-12-15    進行入室搜索.............................................................................119


          圖4-12-16    搜救隊伍紮營.............................................................................120


          圖4-12-17    搜救隊伍營區待命.....................................................................120

          圖4-12-18    搜救隊伍任務分配與提示.........................................................120


          圖4-12-19    搜救隊伍於災區進行搜索作業.................................................120


          圖4-13-1     常年訓練教官團救援訓練年度複訓-1.....................................126


          圖4-13-2     常年訓練教官團救援訓練年度複訓-2.....................................126

          圖4-13-3     常年訓練教官團救援訓練年度複訓-3.....................................126


          圖4-13-4     常年訓練教官團情境測驗.........................................................126
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12